allegato punto 6 statuto Assoc europea vie francigene